Genootschap


In 1981 kwamen leden van de filmclub 'Close Up' en enkele vrienden op de idee om de film 'Zo was mijn Kempen' gemaakt door Charles Wellens, aan te passen om hem beter te kunnen bewaren.
In 1984 was de aanpassing van deze film het vertrekpunt van de herdenking die men in 1989 wilde organiseren naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Charles Wellens.

Om dit te organiseren verenigden zich een tiental personen in 1986. Uiteindelijk werd op 20.04.1988 de stichtingsvergadering van de vzw Genootschap Charles Wellens gehouden en verscheen op 16 juni 1988 de officiële oprichtingsakte in het Staatsblad.

Het genootschap kunstschilder Charles Wellens is een culturele vzw die tot doel heeft de herinnering aan de schilder levend te houden.

Zij tracht dit te doen door het houden van tentoonstellingen, gespreksavonden, zoektochten, uitgave van boeken en andere activiteiten dit alles in het kader van Charles Wellens.
Daarnaast zal het genootschap op regelmatige tijdstippen een prijs uitloven, in natura of in geld en dit aan personen die de Charles Wellens gedachte benadrukken in hun kunstwerken. Dit kan de muziek-, dicht-, schrijf-, film-, schilders of beeldhouwkunst zijn over het natuur-, geschied-, en heemkundig aspect van de Kempen.
14 April 1989 was voor het genootschap een eerste hoogdag met de herdenking en viering van de honderdste verjaardag van de geboorte van Charles Wellens met een 'Grote retrospectieve tentoonstelling'.